Program Sympozjum

 

25 września (poniedziałek)

 

14.00 – Obiad

15.30-15.45 – Otwarcie Sympozjum

15.45-17.00 – Panel dyskusyjny: Trendy i perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczestnicy:
prof. Ing., PhD. Jaroslav Ďaďo, Uniwersytet Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy
prof. dr hab. Elżbieta Duliniec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. UŁ dr hab. Robert Kozielski, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Roman Niestrój, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

17.00-17.15 – Przerwa kawowa

17.15-18.30 – Sesja referatowa: Internet a rozwój marketingu międzynarodowego

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Bogdan Gregor, dr Beata Gotwald-Feja, Uniwersytet Łódzki
Trendy w zachowaniach konsumenckich online w ujęciu globalnym i krajowym
prof. US dr hab. Ewa Frąckiewicz, mgr Adriana Ćwiertnia, Uniwersytet Szczeciński
Internet w procesie internacjonalizacji MSP – wyniki badań
dr Marcin Awdziej, dr Jolanta Tkaczyk, Akademia Leona Koźmińskiego
ROPO czy showrooming? Porównanie sposobów poszukiwania informacji i dokonywania zakupów przez konsumentów w wybranych krajach Europy
dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Uniwersytet Jagielloński
Skłonność do zakupu w zagranicznych sklepach internetowych u polskich młodych konsumentów

20.00 – Uroczysta kolacja

 

26 września (wtorek)

 

9.30-11.00 – Sesja referatowa: Etnocentryzm w zachowaniach konsumentów na rynkach międzynarodowych

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Aniela Styś, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

dr Grzegorz Hajduk, Uniwersytet Rzeszowski
Kraj pochodzenia jako czynnik wyboru produktu przez nabywcę – wyniki badań
prof. SGH dr hab. Radosław Baran, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kraj pochodzenia marki jako kryterium wyboru produktów przez konsumentów
prof SGH dr hab. Teresa Taranko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Komunikowanie kraju pochodzenia a postawy konsumentów wobec marki
prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, dr Renata Nestorowicz, dr Anna Rogala, prof. UEP dr hab. Ewa Jerzyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Postawy polskich konsumentów ekologicznej żywności wobec produktów zagranicznych

11.00-11.30 – Przerwa kawowa

11.30-13.00 – Sesja referatowa: Kształtowanie strategii przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

Przewodnicząca:
prof. UEK dr hab. Danuta Surówka-Marszałek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Milena Ratajczak-Mrozek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Znaczenie relacji personalnych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
dr Bartosz Deszczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Nawiązywanie relacji biznesowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych – aktywność polskich menedżerów eksportu w serwisach LinkedIn i GoldenLine
prof. UMK dr hab. Aldona Glińska-Neweś, dr Joanna Petrykowska, dr Iwona Escher, mgr Paweł Brzustewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kulturowe uwarunkowania budowania relacji B2B
prof US dr hab. Edyta Rudawska, prof. US dr hab. Ewa Frąckiewicz, dr Małgorzata Wiścicka, Uniwersytet Szczeciński
Postawy menadżerów MSP wobec koncepcji marketingu zrównoważonego – perspektywa wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
prof. UE dr hab. Katarzyna Żyminkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Angażowanie (się) klienta w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstw międzynarodowej branży modowej

13.00 – Obiad

14.30-18.30 – Program kulturalno-turystyczny

20.00 – Grill

 

27 września (środa)

 

9.30-10.45 – Panel dyskusyjny: Dydaktyka marketingu międzynarodowego

Przewodniczący:
prof. dr hab. Eugeniusz Michalski, Politechnika Koszalińska

Uczestnicy:
prof. dr hab. Tomasz Domański, Uniwersytet Łódzki
prof. PŁ dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, Politechnika Łódzka
prof. Yevhen Krykavskyy, Politechnika Lwowska
prof. UG dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

10.45-11.00 – Podsumowanie Sympozjum

12.00 – Obiad

 

Doba hotelowa w hotelu Tatra rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00.