VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego

„Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego”
Zakopane, 25-27 września 2017

 

Zakład Marketingu Międzynarodowego Katedry Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do udziału w VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego „Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego”. Sympozjum odbędzie się w dniach 25-27 września 2017 roku w Zakopanem.

 

Celem Sympozjum jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących szeroko pojętych zagadnień marketingu międzynarodowego. W założeniu Sympozjum ma służyć podejmowaniu dyskusji nad problematyką marketingu w kontekście umiędzynarodowienia rynków i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Sympozjum ma także pomóc w identyfikacji współczesnych uwarunkowań marketingu przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych i globalnym, zmian w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych oraz wpływu postępu technologicznego na kształt narzędzi marketingu międzynarodowego. Zakres tematyczny obejmuje następującą problematykę:

  • trendy w biznesie międzynarodowym i globalnym,
  • warunki działalności marketingowej przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,
  • rynek polski jako arena działań przedsiębiorstw międzynarodowych,
  • badania marketingowe rynków międzynarodowych,
  • strategie marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw,
  • specyfika narzędzi marketingu w kontekście procesów internacjonalizacji,
  • rola kultury w działalności marketingowej przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,
  • rola nowoczesnych technologii w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym,
  • marketing międzynarodowy w przekroju sektorów i branż,
  • trendy i tendencje zmian zachowań konsumentów i struktury konsumpcji w warunkach umiędzynarodowienia.

 

Nad Sympozjum honorowy patronat objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pan prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.

Patronat medialny sprawuje czasopismo naukowe „Marketing i Rynek”.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego.

 

Kierownik

Zakładu Marketingu Międzynarodowego

prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska

Kierownik

Katedry Marketingu

prof. dr hab. Jan W. Wiktor

 

Partner Sympozjum

Patron