Publikacja

Nadesłane referaty, na podstawie pozytywnej recenzji oraz po redakcji naukowej, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Marketing i Rynek” na płycie CD. „Marketing i Rynek” jest czasopismem naukowym z listy B MNiSW, artykuły w nim publikowane otrzymują 9 punktów, zgodnie z komunikatem z 9.12.2016 r.

Tekst powinien mieć objętość od 20 do 25 tysięcy znaków ze spacjami, w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5 cm.

Referat powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

  • tytuł (w językach polskim i angielskim),
  • nazwisko i imię autora wraz z afiliacją (podaną od ogółu do szczegółu),
  • streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim,
  • słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim,
  • tekst (podzielony śródtytułami),
  • przypisy (inne niż literaturowe).
  • literaturę (opisy wg standardu APA).

Szczegółowe wymogi dotyczące formy referatu dostępne są także na stronie Marketing i Rynek (warunki publikacji).